قوانين كلي اسكي

ورزش اسکی دارای انواع مختلفی است که از این بین می‌توان به اسکی صحرانوردی، اسکی آلپاین و اسکی پرش اشاره کرد. قوانین بازی اسکی توسط فدراسیون بین‌المللی آن  FIS یا Federation International Ski  تایین میگردد.

ادامه مطلب