برنامه تمريني اسكيت

براي برنامه مداوم تمرين اسكيت اول بايد مطمئن شويد كه علاقه و توانايي اين را داريد كه مدت يك ساعت بصورت تفريحي اسكيت كنيد و بهتر است روي سيستم اروبيك تمركز كنيد و تنظيم ضربان قلب در طي تمرين از اهميت خاصي برخوردار است

ادامه مطلب