نمایش یک نتیجه

بوت اسکیت سرعت آنوناکی

۱۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
بوت اسکیت سرعت آنوناکی با قطعات با کیفیت برای اسکیت های سرعتی نوجوانان می باشد. رویه بوت اسکیت ANUNAKI فیبرکربن می باشد. روکش و پوست میکروفیبر کیفیت اسکیت راحت را فراهم می کند.