نمایش یک نتیجه

اسکی آلپاین Rossignol-v-viper+xpress10

چوب اسکی آلپاین Rossignol-v-viper+xpress10 برای اسکی بازان مبتدی و پیشرفته که به اسکی های پایدار و به راحتی قابل چرخش نیاز دارند مناسب است. این اسکی های چوبی برای سرعت های کم و منظم طراحی شده اند. اسکی باز می تواند روی تکنیک خود تمرکز کند. در صورت عدم موجودی تماس بگیرید.